Video over de kanteling Wmo

Anne Pastors heeft een video geplaatst op YouTube over de transformatie in de zorg door de kanteling naar WMO. De veranderingen zorgen ervoor dat men op een andere manier over de zorg moet denken. Het zorgstelsel is uit balans. De gemeentelijke overheid draagt nu de regie, maar wat houd deze regie precies in? Welke rol is weggelegd voor burgers en hun netwerk en welke voor professionals en instanties? Daarnaast moet men door de bezuinigingen meer doen met minder geld. Hoe zorgen we met elkaar ervoor dat de zorg haalbaar en toekomstgericht werkt? 

In deze video probeert ze antwoord te geven op deze vragen. Daarnaast wordt duidelijk uitgelegd hoe de zorg nu werkt en waar we als samenleving naartoe zouden moeten. De nadruk ligt op eigen kracht en de kracht van het netwerk, met professionals als ondersteunende rol en de gemeente met de regie in de hand.

Ondersteuning

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dat geldt dus ook voor beschermd wonen, ambulante begeleiding en opvang van dak- en thuisloze mensen met psychische en psychiatrische klachten. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo.

De gemeente maakt afspraken met zorgaanbieders. Gemeenten bepalen wie welke zorg en ondersteuning krijgt, hoeveel en hoelang. Gemeenten betalen dat. Cliënten kiezen zelf bij welke aanbieder zij de ondersteuning die de gemeente hen toezegt willen regelen.

Kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl voor informatie van het Ministerie van VWS.

Kijk op de website van de gemeente waar jij woont hoe de Wmo in jouw gemeente geregeld is.

Kijk op de website van jouw zorgaanbieder wat die voor jou kan doen.