Van Zieken Zorg (ZZ) naar Gezond Gedrag (GZ)

15-05-2019

Op woensdag 1 mei jl. gaf Hilbrand Jacobs voorlichting over van ZZ naar GG: van ziekenzorg naar gezondgedrag.  Een toelichting op een visie over het denken in termen van gezondheid of denken in termen als ziekte of zwakte. Dit lijkt parallel aan het denken in problemen of het denken in mogelijkheden en oplossingen. Hilbrand Jacobs is procesmanager maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Deventer. 

De denkwijze die Hilbrand voorstaat en door de gemeente Deventer is omarmd,  is mede ingegeven door de definitie van Machteld Huber op het concept van positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet meer het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te gaan. Daarmee biedt dit nieuwe gezondheidsconcept een alternatief voor de definitie van de World Health Organisation (WHO). Eigenlijk is bijna niemand gezond volgens die gezondheidsdefinitie (WHO) uit 1948. Deze definitie luidt namelijk: Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet van louter het ontbreken van ziekte. Want wie bevindt zich ooit in die toestand?

Hilbrand vertelt dat ieder mens wel iets positiefs wil en dat mensen kracht en richting geeft. En er is altijd vermogen om aan te passen aan veranderende omstandigheden. Hoe we dat doen is bepalend voor het welbevinden.

De gewijzigde opvatting betekent veel voor de werkers in de zorg en welzijn. Zij moeten ander gedrag tonen, namelijk veel meer aan te sluiten bij hetgeen de cliënt/klant wil en niet allerlei ‘deskundigheid’ daarop loslaten. De cliënt bepaalt zelf wanneer hij of zij in beweging komt om zijn of haar gedrag te veranderen.

Voor de CCR was de voorlichting een eyeopener en een voorbeeld hoe binnen de SRH nog beter gewerkt kan worden om aan te sluiten zodat de cliënt/klant nog beter de eigen regie te voeren.  

Zie powerpoint.

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.