De Centrale Cliëntenraad gaat locaties bezoeken!

03-04-2019

De Centrale Cliëntenraad van de RIBW GO gaat in 2019 eens per 6 weken op locatiebezoek in de regio. De CCR wil weten wat er leeft onder cliënten en stelt actuele thema’s ter discussie. De bedoeling is dat bij de bijeenkomsten cliënten, teamleden (evt. van de Partnerberaden) en naastbetrokkenen aansluiten en deelnemen aan een themadiscussie.

De eerste keer komt de CCR op bezoek op  woensdag 24 april a.s. om 13.00 uur bij Speeltuin Tuindorp Wesselerbrink Enschede, Vlierstraat 65. 

Thema van deze bijeenkomst is ‘verslaving en middelengebruik’. De CCR wil zich een idee vormen hoe de RIBW-begeleiding omgaat met cliënten die een vorm van verslaving hebben. Dat geldt in het bijzonder voor de beschermende woonvormen. Denk daarbij aan wiet-, game-, gok-, alcohol-, cocaïne- en andere harddrugverslaving. Wat is de weg die de cliënt volgt richting herstel? Waar pakt de cliënt de eigen verantwoording? Is er voldoende steun? Waar worden regels overtreden? Waar is  sprake van overlast? Is het kader voldoende helder hoe de RIBW werkt? Etc.

Op deze wijze wil de CCR bijdragen aan het vaststellen van een gezamenlijke visie als het gaat om verslaving en middelengebruik door cliënten van de RIBW GO?

Aanmelding niet nodig. Mocht je informatie willen: Ondersteuner CCR, tel.: 06-53264816 (Huub).

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.