Verslag workshop Zelfregiecentrum Deventer & Raalte

11-03-2019

Een verslag van de betreffende workshop tijdens de Landelijke Cliëntenradendag

Dinie en Fieke gaan in gesprek met ons hoe ze deze Zelfregiecentra hebben opgezet.

Op 15 augustus 2016 was de opening van het Zelfregiecentrum in Deventer.

Op 5 juni 2018 is het Zelfregiecentrum in Raalte geopend.
In Deventer is het Zelfregiecentrum 4 dagen per week geopend van 08:30 -16:00 uur en er komen gemiddeld 70 bezoekers per dag.
Je hebt geen indicatie nodig en je hoeft dus ook geen eigen bijdrage te betalen.

In Raalte is het Zelfregiecentrum 2 dagen per week geopend (maandag en woensdag) van 09:00 – 16:00 uur en er komen gemiddeld 30 mensen per dag. Men wil graag ook dat het Zelfregiecentrum op vrijdag opengaat. Daar is behoefte aan.

De bezoekers organiseren zelf de activiteiten de coördinator denk hierbij mee.

Het Zelfregiecentrum is een inloophuis en een ontmoetingscentrum.

Het ontstaan van het Zelfregiecentrum?

In Deventer moest het dagbestedingscentrum van Dimence sluiten. De bezoekers vonden dit heel erg jammer en wilden hier blijven komen. Men is met de gemeente in gesprek gegaan en zo kon het Zelfregiecentrum geopend worden.

In Raalte was er eerst een inloop voor de RIBW cliënten. In 2015 moest het pand gesloopt worden voor nieuwbouwwoningen. Na verloop van tijd boden de Vriendendiensten 1 x per maand het Vriendencafé aan en daar kwamen gemiddeld 30 mensen.

Dinie is in gesprek gegaan met de gemeente bij raadsleden en wethouders en zo is het Zelfregiecentrum als een cliëntinitiatief opgezet. Thomas Rijke heeft hierbij ook geholpen.

Men heeft samen naar een locatie gezocht.

Doelstelling is ambulantisering: men vraagt niet wat men met het leven gaat doen maar doe mee in de maatschappij.

Bij het Zelfregiecentrum kun je sociale vaardigheden ontwikkelen, er is maandelijks een activiteitenkalender waar activiteiten door bezoekers voor bezoekers georganiseerd worden.

Verder is de Brandweer een keer langs geweest en komt de Politie ook nog een keer langs.

De bezoekers kunnen zich ontplooien door zichzelf te ontwikkelen bijvoorbeeld door de cursus Herstellen doe jezelf te gaan volgen. Dat is het doel. Mensen kunnen zelf wat vertellen en zich dus ook gaan ontwikkelen. Het is door en voor elkaar.

Wie komen er ?

Cliënten van de RIBW, Dimence, maar ook mensen die een burn-out hebben gehad, ouderen en de minima. Kortom mensen die kwetsbaar zijn.

Hoezo?

Het Zelfregiecentrum heeft bewust gekozen voor samenwerking met de Vriendendiensten. Er werkt ook per dag 1 coördinator die in dienst is van de Vriendendiensten.

De Vriendendiensten zijn ooit gestart met maatjeswerk. Het staat los van de RIBW.

In Raalte is er bij de oprichting wel samengewerkt met de RIBW.

Wat is er te doen?

Zowel ’s morgens als ’s middags worden er door de bezoekers zelf activiteiten georganiseerd voor de bezoekers. Tevens kost een kopje koffie/thee € 0,30 en een lunch kost € 2,10. Het is er erg laagdrempelig. En zo heeft men doordeweeks wat te doen.

Wie betaalt het?

De gemeente Deventer en de gemeente Raalte.

 

Doel bezoeker: Zelfregie.

 

·                     Aanspreken als mens/burger (i.p.v. cliënt, patiënt).

·                     Verantwoordelijkheid geven.

·                     Mogelijkheden benutten

·                     Geen aanbod maar ondersteuning (wat wil je zelf, hoe wil je dit gaan doen, wat heb je

            nodig?)

·                     Medezeggenschapsraad

 

Mensen die AWB gaan wonen wachten thuis. Nu kan men naar het Zelfregiecentrum toe. Er zijn bezoekers die hier speciaal hun bed voor uitkomen.

 

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.