Verslag workshop Doe Mee Groep

11-03-2019

Een verslag van de betreffende workshop tijdens de Landelijke Cliëntenradendag

Thomas Rijke en Rietje Klei vertellen ons wat over deze groep.

Eén jaar geleden is het idee van een Doe mee groep ontstaan, dit is ook een cliëntinitiatief.
Er is onlangs een pilotgroep van start gegaan in Nijverdal. In Zwolle is een Doe Mee groep in oprichting.

Wat is een Doe mee groep?

Dat is een groep van 9 – 12 deelnemers die bij elkaar in de buurt wonen. Het zijn RIBW cliënten en mensen uit de buurt met een hulpvraag. Eén maal per week is er een gezamenlijke bijeenkomst.

De groep wordt ondersteund door een coach. De deelnemers doen het met en voor elkaar.
Voorbeeld:
Een deelnemer moet naar de tandarts, wie kan er met hem/haar meegaan?
Een deelnemer van de Doe mee groep kan mee gaan.

Voor wie is de Doe mee groep?

In eerste instantie is de Doe mee groep er voor cliënten van de RIBWGO. Het is de bedoeling dat buurtbewoners, in een volgende stap, aan kunnen sluiten en ook mee gaan doen.

In Nijverdal is een groep gestart met 7 deelnemers, cliënten van BW, AWB en het doorstroomhuis.

Maar iedereen die wil kan meedoen, dus ook buurtbewoners. Je moet wel iets voor een ander willen betekenen. Iedereen kan aansluiten. Voorwaarde is wel dat je zoveel als mogelijk bij de wekelijkse bijeenkomsten aanwezig bent, het is niet vrijblijvend.

Waarom is er een Doe mee groep?

De huidige begeleiding was 1 op 1. Nu kan men met de Doe mee groep meedoen. Je hebt dan niet alleen de rol als cliënt maar ook als vriend, buurman, etcetera. Je participeert in de maatschappij en je versterkt je netwerk. Bij de vraag aan de deelnemers: Hoe ziet je netwerk eruit? Antwoorden mensen dat ze een klein netwerk hebben en vaak een   beroep op dezelfde mensen doen.

Door in de Doe mee groep te zitten gaat men het netwerk uitbreiden en wordt er minder een beroep op de begeleiding gedaan. Ook komt het de zelfredzaamheid ten goede. Heeft men een hulpvraag dan moet de deelnemer zelf ontdekken wat hij/zij zelf kan doen. Je gaat zelf stappen ondernemen, samen met de andere Doe Mee deelnemers.

Het zit nog lastig met de financiering. De gemeente Hellendoorn vergoedt wel 1 op 1 contacten maar het is nog niet duidelijk hoe dat met een groep gaat.

Waar komt de Doe mee groep bij elkaar?

In een wijkcentrum.

De coach in Nijverdal is een oud begeleider, je moet geen zorger zijn maar een ondersteuner.

Wat doet de Doe mee coach?

  • Stuurt aan op wederkerigheid, betrokkenheid en participatie.
  • Stimuleert zelfredzaamheid en samenredzaamheid.
  • Begeleidt het groepsproces.
  • Stimuleert verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag.

Tot slot zie je dat de organisaties op zoek zijn naar een andere vormen van begeleiding. De 1 op 1 begeleiding wordt steeds minder.

Wat heb je nodig voor een Doe mee groep:

Enthousiaste mensen uit de organisatie en enthousiaste cliënten.

Aanbevelingen m.b.t. het thema ‘Het heft in eigen handen’: 

  • Durf je talenten te delen.
  • Het samen met de cliënt doen.
  • Krachten samen gaan bundelen en deze doelmatig, duurzaam inzetten.
  • Niet doelloos rondlopen.
  • Samenwerken m.b.t. de samenleving - breed.
  • Doelstellingen zijn vanaf het begin tot oneindig.

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.