Verslag werkgroep Nieuwe vormen van cliëntbetrokkenheid

11-03-2019

Een verslag van de betreffende workshop tijdens de Landelijke Cliëntenradendag

Joey Driessen, adviseur medezeggenschap RIBW Go en Edwin Kamp CCR RIBW Overijssel gaven een toelichting. “Niet alleen praten, maar ook doen.

"Wat gebeurt er als je de cliëntenraad stuurt op basis van motivatie door inspiratie en 
faciliteren in plaats van kaderen.
Pas achterbanraadpleging toe en breng de inhoud fysiek naar de mensen toe in jouw stad of regio.” Dat is het advies.

Baas over eigen agenda

Suggesties:

  • Meer actief als CCR acteren.
  • Zoveel mogelijk lokaal, regionaal. Sfeer creëren zodat iedereen kan deelnemen.
  • Zoek aansluiting bij diverse overleggen.
  • Zet netwerken op. Zoals bij de lokale voetbalclub die een  belangrijke rol speelt in de wijk. Mensen ontmoeten elkaar. Als raad kun je daar bijdragen, ook met klussen en mensen specifiek ondersteunen.

Ander voorbeeld:zeven cliënten ondersteunen elkaar in de buurt met behulp van buurtcirkel.

Focus op vooruit
Zoek naar de verbinding bijvoorbeeld als er sprake is van een stigma op groenvoorziening door cliënten. Iedereen is gelijk.

"We moeten af van het fysieke vergaderen. RIBW Overijssel bereikt cliënten met een digitale nieuwsbrief via Mailchimp.com. De informatie voor deze nieuwsbrief verzamelt het partnerberaad. Via SurveyMonkey worden korte enquêtes met vragen uitgezet onder cliënten. Over het onderwerp verslavingsoverlast bijvoorbeeld.
De Powtoon app  wordt gebruikt voor het project runningtherapie.

Voordelen
Het Cliëntenportaal wordt ingezet om cliënten te informeren over mogelijkheden en lokale activiteiten. De CCR coördineert deze activiteiten. Cliënten kunnen zichzelf aanmelden waardoor automatisch een adressenbestand wordt opgebouwd.

Met apps kun je een bepaalde groep mensen bereiken. Deze groep jongeren kan zo ook anderen ondersteunen die minder digitaal zijn. Bijvoorbeeld via de Academie voor Zelfstandigheid
Je kunt cliënten ook betrekken door ze met FaceTime  in een overleg toe te laten.”

Conclusies
Zelf thema's inbrengen. Meedenken en helpen met verbeteringen en oplossingen.

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.