Cursussen Medezeggenschap in Zwolle

07-03-2019

Basiscursus Partnerschap in medezeggenschap in april 2019 in Zwolle

Voor leden van Partnerberaden in Noordwest Overijssel

Een cursus van 4 dagdelen van 10.00 tot 12.30 uur

Waarom een cursus?

Als Partnerberaadslid komt er veel op je af. Er wordt van je verwacht dat je weloverwogen besluiten neemt, overleg voert met jouw teams van de RIBW èn contact onderhoudt met de achterban. Hoe zorg je ervoor dat dit alles leuk is en zinvol blijft om te doen? Een cursus blijkt voor veel partnerberaadsleden een goede stap op weg naar nog betere resultaten. Misschien dat je al een tijdje ‘meedraait’, toch kan deze cursus je helpen meer zicht te krijgen op het werk.

Het programma

1e dagdeel: 4 april

Het belang van medezeggenschap en de inhoud van de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ) en het contact met de achterban

 • Visie op medezeggenschap en de meerwaarde van een cliëntenraad voor cliënten en instelling
 • Overlegstructuur bij de RIBW: de taak en plaats van de cliëntenraad
 • De bevoegdheden van de cliëntenraad
 • Het contact met de achterban: wat zijn de mogelijkheden? Hoe doet je dit nu?

2e dagdeel: 11 april

Invloed uitoefenen op het beleid van de instelling

 • Partnerberaden: wat zijn het en welke eisen stellen we er aan?
 • Samenwerking met de Overlegtafel
 • Het uitbrengen van adviezen

3e dagdeel: 18 april

De agenda en het werkplan van het Partnerberaad

 • Het werkplan en begroting
 • Adviesbrief
 • Evaluatie

4e dagdeel: 25 april       

 • Cliënteninitiatieven
 • Netwerken
 • Vergaderorde
 • Visie op zorg

De opzet van de cursus

De cursus is een combinatie van theorie, gesprek, casussen/opdrachten in kleine groepjes en wat huiswerk.
Elke deelnemer krijgt aan het begin van de cursus een uitgewerkt programma en een informatiemap.
De cursus is gratis en wordt gegeven op  4, 11, 18 en 25 april op het Centraal Bureau van de RIBW GO, Dr. Klinkertweg 2 in Zwolle van 10.00 tot 12.30 uur
Evt. reiskosten worden vergoed.
Aanmelden bij opgavemedezeggenschapscursus@ribwgo.nl 

 

 

Verdiepingscursus Medezeggenschap Noordwest Overijssel in mei 2019

Organisatie- en vergaderkunde voor Partnerberaden

Voor leden van Partnerberaden in Noordwest
Een cursus van 4 dagdelen van 10.00 tot 12.30 uur

Waarom een cursus?

Als lid van het Partnerberaad draai je al wat jaartje(s) mee en merk je dat je behoefte hebt aan meer informatie om het werk met plezier uit te kunnen voeren. Om die reden is een cursus ontwikkeld om nog effectiever te functioneren als Partnerberaad. Op het programma de volgende onderwerpen: 

Het programma

1e dagdeel: 16 mei

 • Planning en timemanagement
 • Cirkel van invloed betrokkenheid

2e dagdeel: 23 mei

 • Effectief leiderschap
 • Vergadertechnieken

3e dagdeel: 30 mei

 • Slechtnieuws gesprekken voeren

4e dagdeel: 6 juni

 • Hoe houden we de medezeggenschap leuk en daadkrachtig?

De opzet van de cursus

De cursus is een combinatie van theorie, gesprek, casussen/opdrachten in kleine groepjes en wat huiswerk.
Elke deelnemer krijgt aan het begin van de cursus een uitgewerkt programma en een informatiemap.
De cursus is gratis en wordt gegeven op  16, 23, 30 mei en 6 juni op het Centraal Bureau van de RIBW GO, Dr. Klinkertweg 2 in Zwolle van 10.00 tot 12.30 uur.
Evt. reiskosten worden vergoed. Ruimte C1.1
Aanmelden bij opgavemedezeggenschapscursus@ribwgo.nl

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.