Vruchtbare bijeenkomst over multiprobleemsituaties in Hengelo

29-01-2019

De bijeenkomst in de schouwburg van Hengelo op donderdag 24 januari heeft goede punten opgeleverd. De meeting was bedoeld om met diverse organisaties in de zorg te praten over multiprobleemsituaties.


Vaak heeft het ene probleem namelijk te maken met een ander probleem, waardoor voor cliënten door de bomen het bos niet meer te zien is. Vooral het wonen en beschermd wonen stond centraal in deze bijeenkomst. Als spreker was Judith Wolf van het Radboud UMC. Daarnaast mochten twee cliënten hun verhaal doen en beantwoordden ze vragen vanuit de zaal.

Innovaties en verbeteringen

Het onderzoekscentrum voor maatschappelijke zorg Impuls onderdeel van het Radboud is samen met een aantal kerngemeenten, waaronder Enschede, een Academische werkplaats OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) gestart, die tijdens de bijeenkomst besproken werd. Bij de academische werkplaats OGGZ wordt met partners, zoals RIBW, Humanitas onder Dak en Tactus de komende jaren aan innovaties en verbeteringen gewerkt.

Referentiekader

Vanuit een gevoel van urgentie is in de academische werkplaats OGGZ het initiatief genomen tot de uitwerking van een referentiekader voor de ondersteuning van mensen met meervoudige, complexe problemen die het amper lukt zich in de samenleving staande te houden. De motivatie om met dit referentiekader aan de slag te gaan zijn de zorgen om de kwaliteit van de geboden zorg aan de meest kwetsbare mensen in het licht van de transities en transformaties in het sociale domein. De vraag is wat alle veranderingen in het sociale domein en in de gespecialiseerde zorg, gegeven de beleidsfocus op de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen en de maatschappelijke ondersteuning in de wijk, zullen gaan betekenen voor deze groep mensen. Deze mensen, die vaak worden gerekend tot de doelgroep van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, kunnen snel de dupe worden van de voorgenomen en al ingezette veranderingen. Te meer omdat in dit tijdsgewricht allerlei voorzieningen versoberen, het participatiebudget kleiner wordt, de zorgpremies hoger zijn en de beschikbare rijksmiddelen voor de opvang onder druk staan. 

Kwetsbare burgers

Vertrekkend vanuit de eigen behoeften van mensen in multiprobleemsituaties biedt het referentiekader een visie op en aanknopingspunten voor de inrichting van de maatschappelijke zorg en de (door-)ontwikkeling van nieuwe en effectieve manieren van ondersteuning van kwetsbare burgers. Het kader wordt in dit informatieblad ‘in een notendop’ behandeld aan de hand van negen kernvragen. Het referentiekader kan beleidsmakers en managers ondersteunen bij de onderbouwing en verdere inrichting van de uitvoering en het beleid voor personen en gezinnen in multiprobleemsituaties, en kan medewerkers die met de doelgroep werken helpen bij het doordenken van hun positionering en taakstelling in de maatschappelijke zorg en de noodzakelijke reflectie op de kwaliteit van hun werk.

Participatie achterstand

Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op de diverse redenen waarom mensen een participatie achterstand oplopen. Ook de bijbehorende problematiek werd belicht alsmede de gevolgen (zoals schulden, dakloosheid en relatieproblemen) kwamen aan de orde. Er werd gekeken naar samenwerking en hoe deze doelgroep het beste kan worden geholpen.

In de brochures kunt u meer vinden over de bijeenkomst, de academie en de referentiekaders. De brochures vindt U hieronder.

De brochure over de bijeenkomst vindt U hier.

Uitleg over de academie vindt U hier

Het referentiekader in een notendop is hier te vinden. 

En het kader over Niemand valt tussen wal en schip is hier in te zien.

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.