Ervaringsdeskundige in opleiding trekt alle registers open

31-01-2019

Bij de RIBW-locatie Jufferenwal in Zwolle, loopt Femmy Dekker sinds 20 augustus 2018 stage in het kader van haar tweejarige HBO-opleiding Associate degree Ervaringsdeskundige in de Zorg bij de Academie voor Sociale Studies aan de Hanzehogeschool Groningen. 

Ontwikkeling
Femmy die eerder zelf ambulante ondersteuning kreeg, formuleerde haar leervraag concreet. Ze wil een vak leren, nu echt een opleiding afmaken en de maatschappij weer in. Ze begon eerder aan een sociale opleiding. Bij Stichting Focus kreeg ze de gelegenheid om als vrijwilliger en daarna als stagiaire ervaring op te doen. 

Femmy ontwikkelde zichzelf in hoog tempo. Ze gaf voorlichting, liet zich opleiden als facilitator voor de training Herstellen doe je Zelf, de vervolgtraining Focus op Herstel en ontwikkelde zelf de training Mindfulness inzetten bij Herstel. Tijdens haar laatste maand bij Focus mocht ze bij de RIBW de WRAP (Wellness Recovery Action Plan) facilitator training volgen.

Ondersteuning
Nu is de daadkrachtige student stagiaire bij de RIBW. Ze liep mee met de begeleiders van het team, was aanwezig bij de overdracht, deed samen met cliënten boodschappen, en ondersteunde met de thermometer: "dat is een contactmoment met de cliënt over 'hoe zit je er bij'." Sinds half september heeft ze zich geïnstalleerd in de gemeenschappelijk keuken van de bewoners/cliënten. Daardoor is het mogelijk dat de ruimte twee dagen open is. Bewoners kunnen met haar of met elkaar in gesprek, een spelletje doen of creatief bezig zijn. Ze hield ook een enquête onder de bewoners over deze ruimte.

Ruimte
"Het mooie van deze stage is dat ik alle ruimte krijg. Na twee maanden kwam ik erachter dat af en toe een spelletje doen en aanwezig te zijn als gastvrouw niet het werk is dat bij mij past.
Ik heb kaders nodig. Ik ging nadenken over hoe ik in mijn kracht stond. Trainingen geven en cliënten coachen. Bijdragen aan de werkgroep middelenbeleid. Daar word ik blij van. Gelukkig gaat de RIBW het middelenbeleid aanpakken, want daar is veel winst te behalen."

Leren
Dat wat ze leert tijdens de opleiding brengt Femmy gelijk in de praktijk. De deskundige vertelde tijdens teamvergaderingen over ervaringsdeskundigheid en de herstelcursussen. Voor het vak photo-voice ging ze  met klasgenoten aan de slag met zelfstigma en taboe. Het resultaat was een tentoonstelling op school. Dit project wil ze ook aanbieden aan haar team en de cliënten.

Ze probeert goed bij zichzelf te blijven en niet met de cultuur op de werkvloer mee te gaan. “Vragen stellen, signaleren en benoemen wat iets met me doet. Toen ik onvrede opmerkte in mijn rol, zocht ik niet direct naar oplossingen. Ik liet het er zijn. Ik merk dat ik door deze opleiding dichter bij mezelf ben gekomen en mijzelf eindeloos kan ontwikkelen."

E-coaching
Voor Femmy is het soms lastig om als ervaringsdeskundige met cliënten contact te krijgen en te onderhouden. Ze deed tijdens haar opleiding kennis op over e-coaching en co-coaching en probeert hiermee cliënten te ondersteunen, ook via WhatsApp. "Zo kan ik wel contact maken. Vorige week bijvoorbeeld was er een cliënt die niemand wilde toelaten. Via de App lukte het mij om in contact te komen. Ik had niet bedacht dat dit middel zo goed zou werken," zegt ze lachend. "Het is heel krachtig."

Mindfulness
De pilot van de training Mindfulness inzetten bij Herstel is onlangs begonnen bij Stichting Focus. Femmy geeft deze training in samenwerking met RIBW. In april start de tweede reeks bij De Ruimte in Zwolle.

Femmy Dekker is vierenvijftig jaar, woont in Zwolle en is alleenstaande moeder van vier kinderen, waarvan twee nog thuiswonend.

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.