De kick-off van het zelfhulpinstrument de WRAP

31-01-2019

De ervaringsdeskundigen van de RIBW Groep Overijssel hielden op donderdag 17 januari de kick-off van de WRAP (Wellness Recovery Action Plan) cursus. S ‘morgens in Zwolle en s ‘middags in Hengelo. De kick-off startte in wijkcentrum SIO in Zwolle met een toelichting van Sander Bartels, Adviseur Herstel & Ervaringsdeskundigheid RIBW. WRAP-kenners Dienke Boertien van Enik Recovery College en Dylan Peters van Lister, haalden in 2011 de WRAP-methode naar Nederland.

Momenteel zijn in Nederland zo'n tweehonderd WRAP-Facilitators actief in twintig organisaties. Daarna werd een toelichting door de RIBW-facilitators gegeven. De Raad van Bestuur kwam met een videoboodschap. De organisatoren konden zich verheugen op de belangstelling van ruim vijftig bezoekers zoals clienten, begeleiders, medewerkers en facilitators.

Wat is de WRAP?
De cursus Wellness Recovery Action Plan (WRAP) ondersteunt herstel en eigen regie in het leven van iemand met of zonder psychische of psychiatrische aandoening. Ook voor mensen die niets hebben met de GGZ. Je werkt aan een gereedschapskoffer om je beter te voelen. “Bij de ontwikkeling van de cursus is onderzocht wat helpt. De cursus is gericht op een prettige toestand te bereiken en te behouden. De WRAP is een praktisch instrument dat je ruimte, vertrouwen en perspectief kan bieden. Facilitators ondersteunen bij het proces.” Licht Dienke toe. Als je cliënt bent dan is het belangrijk dat je echt zelf de WRAP-cursus wilt volgen.

Wat heb je nodig?
“De belangrijkste vraag waar de cursus zich op richt is: Wat heb ik wanneer nodig om me goed te voelen en wanneer kan ik dit inzetten? Jij bepaalt het zelf hoe jij het invult. De WRAP is een zelfhulpinstrument met ondersteuning. Het gaat uit van je eigen welbevinden. Je bent je eigen deskundige. De WRAP  is een gereedschapskoffer voor een goed gevoel waarbij je op zoek gaat naar eigen hulpbronnen.

De methode
De WRAP is geschikt voor iedereen. Gereedschap voor een goed gevoel kan iedereen bedenken. De simpelheid maakt dat iedereen ermee aan de slag kan. Het draait om wat kan ik allemaal doen? Het gaat uit van welbevinden (gevoelens en emoties) in plaats van diagnose. De WRAP begint met kernbegrippen als hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, opkomen voor jezelf en kennis van je eigen rechten. De Bill of rights." Vertelt Dienke.

Praktische uitleg
De kern van de cursus berust op twee pijlers. Zelfhulp en emancipatie: structuur WRAP, empowerment ontwikkeling, destigmatisering. "Uiteindelijk ben ik de deskundige voor mijzelf," geeft Dylan aan.

De  groep bestaat uit zes tot twaalf deelnemers. Deelnemers ontvangen naast de cursus, die bestaat uit acht  lessen, een handleiding met  praktische en dagelijkse opdrachten met behulp van een cursusmap die de leidraad vormt voor de cursus. Je maakt je eigen plan, los van de hulpverlening. Je vult je actieplannen aan met passend 'gereedschap' voor dagelijks onderhoud, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisis en de periode na de crisis. Facilitator Arvid:"De WRAP is echt van mij. Het zijn de kleine simpele dingen die mij kunnen helpen."

Het herstelprogramma 
WRAP ondersteunt herstel en eigen regie in jouw leven. De cursus bestaat uit een aantal onderdelen en actieplannen.

- De sleutelbegrippen:
hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun.

- De gereedschapskoffer voor een goed gevoel. 

- Herstelthema’s voor verdieping.

Zes actieplannen:
1. Dagelijks onderhoudsplan
2. Triggers
3. Vroege waarschuwingstekens
4. Signalen van ontsporing
5. Crisisplan
6. Post-crisisplan

Rol begeleiders
“De cliënt leert veel over zichzelf. Begeleiders krijgen daarom een andere rol. De cliënt heeft door het volgen van de WRAP een andere kijk op zijn herstelproces en op het persoonlijke krachten plan. Cliënten weten beter wat ze willen en kunnen. De kunst is dat begeleider en cliënt het proces en de hulp vervolgens samen oppakken." Reactie facilitator.

Introductie WRAP door facilitators
"De WRAP bijeenkomsten beginnen altijd met een ijsbreker, ik steun mijzelf door .. Ik neem mijn eigen thee mee bijvoorbeeld.” Zegt facilitator Debora. Facilitator Femmy: "We beginnen met het sleutelbegrip hoop. “Hoop kan een akelig woord zijn. We bieden de ruimte om hoop of de afwezigheid van hoop, er te laten zijn. Het is oké als het er niet is. Het mag er zijn.”

Eigen ontwikkeling is ook een van de kernbegrippen. Facilitator Robert: “Wat zijn je dromen en ambities. Dromen zijn voor iedereen weer anders. Je werkt er gezamenlijk aan. Ik wens dat mijn voetafdruk zo dicht mogelijk komt bij liefde.”
Sleutelbegrip eigen verantwoordelijkheid. “Je eigen verantwoordelijkheid is:  jezelf de schuld geven. Dat is niet zo. Door de WRAP houd ik mij staande. Delen is helen.” Aldus Debora.

Femmy: "Opkomen voor jezelf. Hoe doe je dat? Grenzen aangeven en benoemen wat iets met je doet. Daarnaast gaat de cursus in op de basisrechten met de Bill of rights.”

Steun
“Ik kwam erachter dat ik zelf ook mensen ondersteunde. Ik steun hen maar zij steunen mij ook.” Aldus Debora." Steun is heel belangrijk”, vertelt  Dylan. “Wat  is steun eigenlijk voor jou? En wat geeft jou een goed gevoel? Wat moet je dagelijks doen om je goed te voelen? Je maakt een dagelijks onderhoudsplan (DOP). En , ook al staat je leven op z'n kop, je kunt wel wat doen met de tools van de WRAP om jezelf te handhaven. Je geeft zelf de definitie aan de crisis bij het onderdeel crisisplan."

De gereedschapskoffer
De aanwezigen noemen op wat hen een goed gevoel geeft. Dat wordt op een flap-over geschreven.

·         Mediteren

·         Mild zijn naar mezelf

·         Hardlopen

·         Wandelen

·         In de zon zitten in onze tuin met een kop thee

Facilitator. "We oordelen daarbij niet. Er volgt geen discussie. Je hebt het er niet over als bijvoorbeeld iemand zegt. Een krat bier leeg drinken. Dat geeft mij een goed gevoel. Je bent niet verantwoordelijk voor de keuze van een ander. Wie ben jij om daar wat van te vinden. We schrijven dit  ook op de flap-over. Dat heeft vaak ook effect.”

Je maakt een Dagelijks Onderhouds Plan voor jezelf aan de hand van bijvoorbeeld triggers.
Dingen die gebeuren waar door jij je niet goed voel. Zoals slecht slapen of zeurende mensen. Je benoemt jouw triggers en hoe jij hiermee om kan gaan en wat dan helpt en maakt hiervoor een actieplan. Je bent je eigen expert. “Het bewustwordingsproces is mooi om te ontdekken,” zegt Femmy, die voor zichzelf een klein WRAP-boekje samenstelde.

Wat levert het op?
"De WRAP is goed onderzocht (zorgvraagonderzoek en effectonderzoek) en biedt positieve uitkomsten bij mensen met heftige ontwrichting. Hoop, kwaliteit van leven en ervaringsdeskundige ondersteuning werkt." Zegt Dienke. Onderzoeken wijzen uit: "Deelnemers hebben minder last van symptomen, meer hoop en een hogere kwaliteit van leven. Ook blijken deelnemers beter voor zichzelf op te komen en minder beroep hoeven te doen op zorg." 

Meer informatie
RIBW heeft elf ervaringsdeskundigen als facilitator voor de WRAP-cursus opgeleid. In Zwolle is een groep actief en in Dalfsen. Afhankelijk van de vraag kan op een locatie een nieuwe groep starten. Zodra er voldoende deelnemers zijn, zullen de cursusdata in overleg worden vastgesteld.
Heb je belangstelling voor deze cursus? Stuur dan een email naar opgaveherstelcursussen@ribwgo.nl of  
kijk voor meer informatie op https://bit.ly/2KPeXBX

Klik hier voor de presentatie van Dienke Boertien van Kenniscentrum Phrenos.

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.