RIBW Groep Overijssel stopt definitief op drie dagbestedingslocaties

24-12-2018

RIBW Groep Overijssel stopt definitief met het zelf aanbieden van activiteiten op drie van de elf dagbestedingslocaties. Het gaat hierbij om De Werkelaar in Zwolle, ‘t Noaberhuus in Dalfsen en het activiteitencentrum Kampen. Voor het activiteitencentrum in Steenwijk wordt er in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar gekeken naar andere mogelijkheden. RIBW Groep Overijssel is in gesprek met mogelijke overnamekandidaten voor De Werkelaar en de activiteitencentra in Kampen en Steenwijk. Voor alle cliënten wordt gezocht naar een passend vervolg.

De medewerkers en cliënten van de organisatie zijn half oktober ingelicht over het voorgenomen besluit om vier dagbestedingslocaties te gaan sluiten. De besluiten waren toen nog niet definitief, omdat de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale cliëntenraad (CCR) nog adviezen moesten uitbrengen. Dat is inmiddels gebeurd.

De adviezen van de OR en de CCR zijn meegenomen in de overwegingen bij de definitieve besluitvorming. Hierbij heeft de raad van bestuur de belangen van de cliënten en medewerkers zwaar mee laten wegen. Belangrijk bij die afweging is geweest dat er altijd zinvolle daginvulling blijft voor alle cliënten met een indicatie daarvoor.

Activiteitencentrum Steenwijk
Voor het activiteitencentrum Steenwijk wordt er vooralsnog naar andere mogelijkheden gezocht dan tot nog toe is gebeurd. De raad van bestuur verwacht dat er in april 2019 een definitief besluit genomen kan worden over het activiteitencentrum in Steenwijk.

Overnamekandidaten
De organisatie is in gesprek met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de overname van De Werkelaar, activiteitencentrum Kampen en activiteitencentrum Steenwijk. De gesprekken zijn in een vergevorderd stadium. Er wordt hierbij gestreefd naar zo weinig mogelijk verandering en naar het zoveel als mogelijk laten doorlopen van de activiteiten. Als de locaties niet door een andere partij worden overgenomen, zullen de locaties sluiten wanneer voor de cliënten andere zinvolle daginvulling is gevonden.

Impact
De raad van bestuur beseft dat de besluiten veel impact hebben op de cliënten en medewerkers van de organisatie. De besluiten zijn dan ook met pijn in het hart genomen maar tegelijkertijd wel nodig om een financieel gezonde en toekomstbestendige organisatie te blijven en daarmee van betekenis te kunnen zijn en blijven voor de cliënten van de organisatie. 

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.