Partnerschapsprijs 2018

19-12-2018

Deze prijs is in het leven geroepen door de Centrale Cliëntenraad met het doel om partnerschap te bevorderen tussen cliënten onderling en cliënten en team onderling – waarbij er aandacht is voor:

-          Vernieuwing

-          Netwerken

-          Cliënten voor cliënten (cliënteninitiatieven)

-          Inclusieve samenleving

-          Etc.

De prijzen die in 2018 uitgereikt worden zijn ter aanmoediging en ondersteuning van het werk van de Partnerberaden. Naar aanleiding van de oproep voor de Partnerschapsprijs hebben 5 partnerberaden zich gemeld.

De jury bestaande uit Lareina van Enteren (voorzitter OR), Edwin Kamp (voorzitter CCR) en Ina Huesken hebben vastgesteld wie de prijswinnaars zijn en wie de bokaal in ontvangst kan nemen.
We hebben drie prijzen:

Het juryrapport

De 3e prijs: Dit Partnerberaad deelt de prijs met de 2e prijswinnaar. Halverwege het jaar ruilen we de bokalen om.

Beide prijswinnende partnerberaden hebben actuele thema’s in de organisatie of in het maatschappelijk bestel op de agenda geplaatst. Dit betreft de onderwerpen veiligheid en participatie van cliënten in de samenleving.

De 3e prijs gaat naar het Partnerberaad dat het thema veiligheid op een nieuwe manier heeft behandeld met cliënten. Geen eenzijdige voorlichting of directieve aanwijzingen van ‘U zult zich zo gedragen’, neen, niets van dat alles, de keuze voor een actuele werkvorm, namelijk inspeeltheater, theatersport of rollenspel waarop ieder kon reageren vanuit de zaal. De werkvorm bevordert de betrokkenheid van de aanwezigen bij het onderwerp en maakt mensen gemotiveerd om zelf verandering in de situatie aan te brengen. Een voorbeeld voor andere Partnerberaden en eventueel veiligheidsprogramma voor cliënten van de RIBW GO. Een welverdiende 3e prijs voor Hengelo Breed!

Met dien verstande dat de prijs halverwege het jaar geruild mag worden met de 2e prijs winnaar.

De 2e prijs: Dit Partnerberaad organiseerde een zogenoemde participatiemarkt samen met een keur aan verschillende organisaties waarmee is samengewerkt! De 2e prijs kennen we in het bijzonder toe vanwege het feit dat het Partnerberaad gekozen heeft om de samenwerking in de inclusieve samenleving op te zoeken. Geen geïsoleerde bijeenkomst van andere doelgroepen, maar samen met hen optrekken opdat cliënten hun weg weten te vinden in de maatschappij en daar hun plek opeisen. Opnieuw een voorbeeld voor andere partnerberaden. Naar verluidt wil het partnerberaad Zwolle Zuid dit voorbeeld overnemen. De 2e prijs gaat naar het Partnerberaad Zwolle Noord.

Máár wel halverwege het jaar ruilen met Hengelo Breed!

De 1e prijs gaat naar een Partnerberaad dat uitblinkt in de blik naar buiten. Niet de RIBW GO is het centrum van de wereld, neen, het centrum van de wereld is buiten onze instelling! Dat betekent dat het Partnerberaad contacten onderhoudt met de WMO-raad, beleidsmakers van de gemeente, met de wethouder en zelfs met de burgemeester – als dat nodig is. Het Partnerberaad plaatst actuele thema’s op de agenda zoals ‘Bevordering doorstroming van Beschermd Wonen naar Ambulante Begeleiding’ of ‘dagbesteding in het reguliere bedrijf ipv. binnen de zorginstelling RIBW GO zelf’. Denk in dit verband ook aan een zelfregiecentrum als alternatieve vorm waar cliënten voor andere cliënten aan het werk zijn. De 1e prijs gaat naar het Partnerberaad Dalfsen!

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.