Gemeenten gaan niet mee in hoofdlijnenakkoord GGZ

04-12-2018

”Gemeenten steunen de ontwikkeling naar verdergaande ambulantisering (van instelling naar opvang in buurt/wijk). Deze taak past bij de overige taken in het sociaal domein. Maar hoewel de kosten voor gemeenten daardoor zullen stijgen, stelt het Rijk stelt daarvoor geen budget ter beschikking. De VNG kan daarom het GGZ-akkkoord niet steunen.” Dat schrijft de VNG op haar website.

Vorige week al was duidelijk dat de gemeenten eerst geld zien van het rijk, vóórdat ze verder gaan met het hoofdlijnenakkoord. In een brief aan de Tweede Kamer, als voorzet van het algemeen overleg van aanstaande donderdag 6 december, zetten ze daarbij hun standpunten op een rij. De uitvoering van de afspraken kost hun geld. Ze wijzen erop dat juist gemeenten te maken krijgen met de gevolgen van de ambulantisering, de beweging vanuit de instellingen naar zelfstandig wonen. Gemeenten moeten zorgdragen voor goede woningen met zorg, schuldhulpverlening en begeleiding naar werk. Ze willen daarvoor 300 miljoen euro extra.

GGZ Nederland en ZN vinden deelname VNG aan hoofdlijnenakkoord noodzakelijk

Wat de partijen doen als de VNG niet meedoet aan het hoofdlijnenakkoord is nog onbekend. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt dat alle betrokken partijen opnieuw om de tafel moeten. Zowel GGZ Nederland als ZN vinden dat deelname van de VNG aan het hoofdlijnenakkoord noodzakelijk is. GGZ Nederland: ‘De inzet van gemeenten is onontbeerlijk bij het terugdringen van wachttijden in de ggz en het ondersteunen van burgers met een psychische aandoening’ en ZN: ‘Gemeenten zijn cruciaal in het voorkomen of verminderen van ggzproblematiek door middel van armoedebestrijding, toegang tot passende woonruimte, schuldhulpverlening, maatschappelijke ondersteuning en goede jeugdzorg. Zonder goede aansluiting van het sociale domein ligt onnodige medicalisering op de loer, wat de druk op de ggz-sector nog groter maakt.’

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.