Partnerberadendag Midden Overijssel

01-11-2018

Op zaterdag 27 oktober was het dan zover de jaarlijkse Partnerberadendag van Midden Overijssel. De Partnerberaden Almelo-Twenterand, Raalte-Deventer, Nijverdal e.o. en Hardenberg kwamen bijeen bij Woody’s op de Holterberg.

De dag begon met speeddaten. Twee rijen met stoelen tegenover elkaar en dan elkaar om de beurt vragen stellen die we vooraf op papier kregen. Het doel was om elkaar zo beter te leren kennen.

Cliëntinitiatieven

Het eerste thema van de dag was: Cliëntinitiatieven.
Thomas Rijke en Rietje Klei zijn beiden sedert ruim 1 jaar werkzaam als ondersteuners cliëntinitiatieven.

Een cliëntinitiatief is een activiteit die verzonnen is door/voor/van cliënten. Hier mogen ook anderen bij aanwezig zijn. Het moet een laagdrempelige activiteit zijn en een zinvolle invulling van de dag zijn. Het moet leuk zijn en je moet er ideeën van krijgen. Het moet inspirerend zijn/ je moet er blij van worden en je zoekt verbinding met elkaar en het is naar buiten toe gericht dus participeren en co-creëren (je doet het samen) van en voor cliënten.

Edwin Kamp, voorzitter van de CCR, noemt nog enkele cliëntinitiatieven.
Bureau Opstart (bemiddeling voor dagactivteiten), Talento Forza (1 x per 3 maanden optreden in een publieke ruimte), het Cliëntenportaal en Durfjijmetmij.

Cliëntinitiatieven Partnerberaden

Hierna presenteerden de partnerberaden hun cliëntinitiatieven.

Partnerberaad Almelo-Twenterand.
Crea Dinea.
Samen koken, eten en creatief bezig zijn.

Partnerberaad Raalte-Deventer
Er is een Zelfregiecentrum. Dit is een inloop en ontmoetingscentrum voor niet alleen GGZ cliënten maar voor alle burgers.
Verder is er een muziekgroep die maandelijks in het Zelfregiecentrum oefent.

Partnerberaad Nijverdal e.o.
Er wordt 1 x per jaar een bijeenkomst voor cliënten gehouden. Voor BW, AWB en personeel. De opkomst is altijd goed en het partnerberaad presenteert zich dan. Verder is er een app voor cliënten.

Partnerberaad Hardenberg
Er is een themamiddag waar o.a. spelletjes gedaan worden en tevens om gezellig bij elkaar te zijn.
Verder wil men voor de AWB cliënten een koffie ochtend gaan organiseren. Het is echter vrij lastig om AWB cliënten te bereiken.

Beleid en politiek

Het tweede thema van de dag was Politiek door Michael Stomp.

Onderwerpen die besproken werden waren: Openbaar Bestuur en Beleid (beïnvloeden en bewaken), Rijksoverheid, Provincie Overijssel, Gemeenten, Beleid, Gemeente financiën.
Hierna werd er een beleidsspel gedaan. Men werd in groepjes verdeeld en ieder groepje kreeg een stelling (probleem) dat men moest oplossen met een ander groepje.

Foto en Herstel

Hierna was het tijd om te lunchen. Na de lunch volgde er een wandeling van een half uur op de Holterberg. Een ieder moest een foto maken die te maken had met zijn/haar herstel.

Marije Halman, werkzaam bij de RIBW als GGZ ervaringsdeskundige, vertelde wat over herstel.

Drie aanwezigen die een foto hadden gemaakt lieten deze zien en vertelden hun verhaal erbij.
Ook is er een cursus foto met een verhaal. Deze cursus wordt nog niet gegeven. Partnerberaad Raalte gaf aan hier wel een pilot van te willen draaien.
In deze cursus krijg je twee weken de tijd om foto’s te maken die belangrijk zijn voor je herstel. Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij de foto’s. Je begint met 27 foto’s deze ga je groeperen in thema’s in je herstel. De regie ligt bij de cliënt zelf. Uiteindelijk blijven er drie a vier foto’s over. Deze foto’s worden tentoongesteld. En door middel van de foto’s kun je je verhaal vertellen.

Bureau Opstart

Er zijn drie vestigingen van Bureau Opstart in Zwolle, Almelo en Hengelo. Bureau Opstart is een onderdeel van Netwerk Empowerment (= Cliëntenraad).
Bureau Opstart is een inzendbureau voor en door cliënten. Het is laagdrempelig. Ben je geïnteresseerd wat het jou kan opleveren kom dan langs met je begeleider.Vragen die dan gesteld worden zijn: Wat wil je doen? en Wat voor hobby’s heb je?
Je krijgt leuke collega’s, plezier in je werk, een vrijwilligersvergoeding en een kerstpakket.
De medewerkers van Bureau opstart houden zich aan de privacywet. Bureau Opstart zoekt een activiteit die bij jou past.
Wat biedt Bureau Opstart niet?
De medewerkers van Bureau opstart zijn cliënten en vrijwilligers en dus geen begeleiders.
Wat is het verschil met een activiteitencentrum/dagbesteding?
Je houdt je aan de gemaakte afspraken. Het is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Herstel & Ervaringsdeskundigheid

Hieronder valt Bureau KIK, met de Wrap curus, cursus Herstellen doe jezelf. Deze cursussen kun je volgen door de herstelvoucher in te leveren. Deze voucher is tot december 2019 geldig.

Tevens is de poule Ervaringsdeskundigheid hierin ondergebracht. Er zijn een aantal medewerkers in dienst van deze poule. Ook zijn er vrijwilligers en cliënten die deel uit maken van deze poule. Voorwaarde is wel dat men de cursus tot Ervaringsdeskundige heeft gedaan. Je hebt dus GGZ Ervaringsdeskundigen en begeleiders met Ervaringsdeskundigheid.
Hoeveel Ervaringsdeskundigen zitten er in de poule?
Er zijn 18 Ervaringsdeskundigen ingezet in de teams.
Er is ook nog de projectgroep Raak.
Deze komt 1 x per kwartaal bij elkaar. Er worden dan diverse onderwerpen besproken zoals evaluatie beleidsnotitie. Het project Raak stopt in februari daarna gaat het verder als werkgroep Ervaringsdeskundigheid.
Tevens werd meegedeeld dat de Dag van de Ervaringsdeskundigheid 2019 naar Overijssel/Twente komt!
Tot slot werd er nog een spel m.b.t. Herstel gedaan.

Het was een interessante en leerzame dag met een goede sfeer.

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.