Driedaagse van de CCR bij Buurse in 2018

19-09-2018

Vanaf dinsdagmorgen 4 september tot en met donderdagmiddag 6 september j.l. was de Centrale Cliëntenraad bij elkaar in de buurt van Buurse, een klein dorp onder Enschede. We sliepen twee nachten in een soort kampeerboerderij. In deze accommodatie was op de begane grond een vergaderruimte. Omdat het prachtig weer was, konden we ook buiten veel overleggen met elkaar.  Met de ondersteuning erbij waren we met 12 personen. Het waren drie geslaagde dagen. Er is hard gewerkt en veel gelachen.

Dinsdag

Op dinsdagmorgen zijn we begonnen met een spel. Iedereen mocht een aantal vaardigheden bij zichzelf kiezen. Daarover hebben we met elkaar even doorgepraat.

In de middag is gepraat over hoe een goed functionerende cliëntenraad eruit zou ‘moeten’ zien, hoe nu de werkelijkheid is en welke verbeteringen je kunt zetten. Genoemd is dat het goed is dat er vertrouwen en respect is ;en dat je een krachtige en competente CCR bent. Om dit meer te bereiken zijn er diverse reacties gegeven, zoals: meer aandacht voor de centrale cliënteninitiatieven, zoals KiK; meer bezinning, want de agenda is vaak vol; meer onderling overleg van het Dagelijks Bestuur; als CCR je laten uitnodigen bij de Partnerberaden; en werkgroepen weer vorm geven.

Op dinsdagavond was er een gezellige avond, met een goed verzorgde bbq. Er is veel gepraat en gelachen met elkaar.

Woensdag

De woensdagmorgen hebben we vooral gevuld met uitleg over en het doen van de zogenaamde Belbin-test. Een inzichtgevend en waardevol onderdeel.

Ook hebben we gepraat hoe daadwerkelijke medezeggenschap beter vorm te geven en hoe er meer samengewerkt kan worden met begeleidingsteams, relatiemanagers en met de raad van bestuur. En hoe kan meer gedragenheid ontstaan. Er werd in drie groepjes over gesproken. Hier kwamen veel reacties uit. Zoals: onszelf beter en meer presenteren, meer behoefte aan kennis bij de CCR-leden, verplichte adviesaanvragen aan Partnerberaden, via de Overlegtafels meer contact met de relatiemanagers, goede verdeling tussen organisatorische en cliëntgestuurde onderwerpen, week van de medezeggenschap en met teams in gesprek over medezeggenschap.

Aan het begin van de middag hadden we met z’n allen een ontspannende workshop bij een kaasboerderij in Deurningen. We hebben daar klompen beschilderd met prachtige resultaten.

Aan het einde van de middag was er een presentatie over ‘veranderen’. En: hoe zorg je ervoor dat veranderen in een positieve richting verder gaat. Hiervoor is teamleren, en interactie in de groep van belang. Over zelforganisatie werd nog gezegd dat veiligheid, en bepaalde kaders en afspraken belangrijk zijn. En: niet stilstaan, maar bewegen en ‘fouten’ maken mag.

De woensdagavond stonden we nog een keer stil bij de Belbintest-uitkomsten. En we hebben die avond verder met elkaar gepraat en heerlijk gegeten dankzij de goede catering!

Donderdag

In de ochtend is over de samenstelling van het dagelijks bestuur gesproken en dat een goede taakverdeling en een goede verbinding met de hele cliëntenraad belangrijk is. Ook om de twee weken een bijpraatmoment voor het DB werd genoemd.

Aansluitend hebben we een actieplan opgesteld met veel onderwerpen, zoals: werkgroepenoverzicht; centrale cliënteninitiatieven meer benadrukken; meer momenten van bezinning over wat we doen: benen op tafel; ons meer presenteren en dit kortsluiten met de afdeling communicatie; de achterban meer raadplegen; je goed voorbereiden op een vergadering (stukken lezen!); zoveel mogelijk de tijd nemen om onderwerpen te beoordelen, voordat een advies gegeven wordt; nadenken over vice-voorzitter; het jaarplan van de CCR nalopen in het Dagelijks Bestuur.

Daarna ruimden we op en gingen moe en voldaan weer naar huis. Het waren zinvolle plezierige dagen met een volwassen team van CCR-leden.

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.