Landelijke Cliëntenradendag RIBW's: simpel switchen, eigen regie en kracht in cliëntbetrokkenheid

08-03-2019

Het heft in handen nemen, dat was het thema van de negende landelijke ontmoetingsdag cliëntenraden RIBW op 5 maart in Talenthouse Studio 15  in Almelo.

Met RIBW Overijssel en RIBW Alliantie als organisatoren en ondersteuning van Alice Makkinga is een uitdagend ontmoetingsprogramma neergezet. 

De ingrediënten:

Elkaar ontmoeten en leren kennen, versterken van je RIBW-netwerk en leren van en met elkaar. 
De verschillende cliëntenraden informeerden elkaar met praktische voorbeelden over hun aanpak zoals  Droom en daad en Regie in samenspel. Daarna werden cliënten en raden uitgedaagd om hun talenten creatief  te uiten met theater, dans, ukelele en zang.

Eigen regie

Ina Huesken, raad van bestuur RIBW Overijssel verwelkomde de gasten van ver weg en dichtbij zoals RIBW Nijmegen, Pameijer, RIBW Leviaan, RIBW Arnhem, Lister en RIBW Alliantie. "We  zijn blij dat jullie er zijn. Het gaat tijdens deze ontmoetingsdag over het heft in eigen handen nemen. Wat is voor jou belangrijk? Jouw eigen regie. Dat betekent dat je op elk moment een keuze kunt maken. Dat kan heel klein beginnen als je opstaat. Vandaag bekijken we de eigen regie in samenwerking." 

Mentimeter

Alice Makkinga peilde de gedachten van de aanwezigen met de woordenscore via de interactieve presentatie software Mentimeter. De vraag: Wat betekent het heft in handen nemen voor jullie cliëntenraden? De score: meedoen, invloed en vertrouwen.

De vraag: Wat doen jullie raad om te zorgen dat de raad en cliënt het heft in eigen handen nemen?
De score: faciliteren, invloed en vertrouwen. 

Conclusies speedpresentaties

Conclusies gesprekken praktijkvoorbeelden van lokale activiteiten.

Zelfregiecentrum Deventer & Raalte en Doe Mee Groep

-Je doet het samen met cliënten.-De krachten bundelen vanaf onderop.-Vergeet niet jezelf te ontwikkelen en doe als cliënt mee aan de samenleving. Samenleving breed. Dat is belangrijk. 
Klik hier voor het verslag van Zelfregiecentrum Deventer & Raalte.
Klik hier voor het verslag van de Doe Mee Groep.

Verbinding met de gemeente

Aanbevelingen: -probeer in contact te komen en te blijven met de gemeente. -Vestig de aandacht op jouw activiteiten. -Zorg dat je ze kent en dat zij jou kennen en zien. -Werk samen met andere organisaties. -Doe het niet alleen. 
Klik hier voor het verslag van Verbinding met de gemeente

Droom en daad

"Bij het werk voor de cliëntenraad komt veel kijken. We hebben ons verdiept in wat we eigenlijk allemaal doen. Geef elkaar eens een schouderklopje. Bij de vraag wat je kunt inzetten als je als cliëntenraad overlegt met anderen, is het belangrijk dat je tijdig wordt betrokken bij onderwerpen. Zorg daarom dat je tijdig op de juiste plek bent en houd vol."

Droom: Ervaringsdeskundigheid naar een hoger niveau tillen. 
Ervaringsdeskundigheid krijgt een plaats op beleidsniveau." 

Klik hier voor het verslag van Droom en daad.

Regie in samenspel

-Zorg dat je contact hebt met de adviesraad.
-Laat je ervaring zien.
-Zorg dat je als partnerberaad om tafel zit.
-Maak gebruik van ervaringswerkers. Laat van je horen. Je hebt wat te vertellen. Zie de kansen om iets nieuws te vertellen. 

Klik hier voor het verslag Regie in samenspel.

Nieuwe vormen van cliëntbetrokkenheid

Klik hier voor het verslag van nieuwe vormen van cliëntbetrokkenheid.

Reflectie Erik Dannenberg: 'simpel switchen'

"Hoe kun je het heft in handen nemen? Bekijk het eens als een taart. Die kun je in behapbare brokjes verdelen. Dan is het overzichtelijker. 
Er is veel aandacht voor de zwakke en kwetsbare kant van cliënten. We laten veel van mensen onbenut. Je hebt zoveel rollen. Je bent buurman en vriend. Jij hebt ook een talent. 
Cliënten maken een positief stapje, maar door onveiligheid blijven ze vaak hangen. Divosa ontwikkelt daarom het programma 'simpel switchen'. Door simpele stapjes te nemen, met bescherming en behoud van rechten, kun je verder.

Zelfsturing in de zorg. Als ik het nodig heb kan ik een beroep doen op iemand, al dan niet wekelijks, met behulp van een strippenkaart. Zelf zoeken wat je nodig hebt. Dat is een andere manier van werken dan met standaard afspraken.
Haal de kennis uit mensen, niet uit het kleine groepje waar je mee zit.
Participatie: kijk met een brede blik. 
Als je merkt dat je op je kwetsbare kant aan het wegglijden bent, probeer dan eens het heft in handen te nemen. 
Vertrouwen is niet overdraagbaar. Simpel switchen." 

Klik hier voor het filmpje.

Rode draad

Artie van Tuijn voorzitter RIBW Alliantie, sloot de ontmoetingsdag af."De rode draad  voor de  cliëntenraden RIBW is de eigen regie en eigen kracht. De verborgen talenten kwamen naar voren in de creatieve workshops. Er is veel dynamiek. De medezeggenschap heeft een verborgen kracht. Cliëntenraden willen een rol spelen en meedenken in het beleid tot cliënten die het beleid zelf maken." 

Klik hier voor het filmpje. 

Wat heeft deze dag opgeleverd?

De Mentimeter: plezier, inspiratie, kracht, energie, ontmoeting, netwerk en gezelligheid. 

Ontmoetingsdag 2020

De volgende ontmoetingsdag is op dinsdag 3 maart 2020 en wordt georganiseerd door Pameijer in Rotterdam.

 

 

 

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.