Nieuws: Landelijk

Het kabinet komt met honderden miljoenen euro's extra over de brug voor de jeugdzorg. Gemeenten klagen steen en been dat ze het met de huidige bedragen niet redden. Voor dit...

0

Tijdens de nacht gebeuren er rare dingen met een mens. Elke nacht opnieuw. Dit is wat er gebeurt als iemand de ogen sluit om te slapen. Wat voor snoozer ben jij? Doe de...

0

Extra kosten die ontstaan door de toenemende vraag naar jeugdzorg en psychische zorg voor kwetsbare burgers mogen niet meer verhaald worden op Nederlandse gemeenten. Dat schrijft...

0

Al jarenlang is er discussie over wie zich ervaringsdeskundig mag noemen. Iedereen lijkt iets anders te verstaan onder dat woord. De onduidelijkheid is toegenomen met de groei van...

0

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

0

Een gênante blunder voelt de volgende dag minder erg. Tenzij je last hebt van slapeloosheid, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Herseninstituut, in april gepubliceerd...

0

Van alle jongeren tot 23 jaar in Nederland kregen 428 duizend jeugdzorg in 2018. Dat is bijna 1 op de 10 jongeren. Vooral jongeren uit gemeenten in Limburg en het noordoosten van...

0

De documentaire ‘Doodzonde’ laat zien hoe de zelfdoding van twee jonge mensen het leven van betrokkenen op zijn kop zet. De film biedt een goede aanleiding om met elkaar in...

0

Anna Ridderinkhof onderzoekt of, waarvoor en hoe kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) en hun ouders kunnen profiteren van een op mindfulness gebaseerde training. Zo kijkt ze...

0

Doorgaans laten mensen sterke reacties zien op positieve of belonende ervaringen. Niet iedereen heeft dit echter in dezelfde mate: sommige mensen reageren minder sterk op...

0

Lichamelijke ongemakken en chronische ziektes bij vergroot de kans op een depressie op oudere leeftijd. Om dit te voorkomen is een gezonde leefstijl van groot belang. Dit blijkt...

0

Mensen met een chronische aandoening of beperking ervaren vaak belemmeringen op meerdere levensgebieden. Er is daarom meer samenhang nodig bij het bieden van zorg en...

0

Talento Forza, het talentenpodium van RIBW GO mag zich verheugen in een grote populariteit. Zo groot, dat er momenteel meer belangstellenden zich hebben aangemeld dan er plaatsen...

0

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 4,5 jaar laat zich gedeeltelijk voorspellen op basis van de zogeheten mind-mindedness die de ouders in de eerste 2,5 jaar in de...

0

Op donderdag 25 april werd de tweede bijeenkomst gehouden van het netwerk Sociale Inclusie en Maatschappelijke Participatie van de RIBW Alliantie en Federatie Opvang. Bestuurslid...

0

Mensen die in een acute psychiatrische crisis terechtkomen dienen zo goed en zo snel mogelijk geholpen te worden. De crisisdienst van GGZ NHN heeft sinds kort ook na kantoortijd...

0

Het cerebellum speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van sociaal gedrag en aanpassingsvermogen. Dat blijkt uit onderzoek van Aleksandra Badura naar het verband tussen...

0

Je tenenkrommende fouten en gênante blunders van vandaag: ze voelen morgen niet meer zo erg. Tenzij je last hebt van slapeloosheid, zo bleek uit onderzoek van het Nederlands...

0

Werkgevers, werknemers, gezondheidszorg en de overheid moeten samen zorgen dat mensen die chronisch of ernstig ziek zijn, kunnen blijven werken. Deze boodschap was de insteek van...

0

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan zijn werkwijze versnellen en toch goede besluiten blijven nemen bij het toekennen van langdurige zorg. Dat blijkt uit een proef met...

0