Nieuws: Landelijk

In de ggz wordt steeds meer gebruikgemaakt van apps en e-healthtoepassingen (hierna alleen apps genoemd), waarmee mensen kunnen werken aan...

0

Peter Dijkshoorn, bestuurder GGZ Nederland en kinder- en jeugdpsychiater en bestuurder bij Accare roept op om meer onderzoek te doen naar de wijze waarop het stijgend aantal...

0

Veteranen die door een missie posttraumatische klachten oplopen, hebben vaak veel last van complexe en chronische klachten. Bijzonder hoogleraar Eric Vermetten zoekt naar nieuwe...

0

De praktijkondersteuner (POH-GGZ) speelt een belangrijke rol in de behandeling van depressieve klachten bij ouderen in de huisartsenpraktijk. Ter uitbreiding van hun...

0

Vertellen over de psychische aandoening van je familielid of vriend(in) kan moeilijk zijn. Maar openheid helpt zowel hen als jou. Weet de omgeving wat er aan de hand is? Dan...

0

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het overleg met de VNG over de uitkomsten van het het verdiepend onderzoek jeugdhulp. Hierbij doe...

0

Op woensdag 1 mei jl. gaf Hilbrand Jacobs voorlichting over van ZZ naar GG: van ziekenzorg naar gezondgedrag.  Een toelichting op een visie over het denken in termen van...

0

Het barrièremodel dat in Twente wordt gebruikt is een voorbeeld voor de rest van de Nederlandse gemeenten. Het concept wordt dan ook steeds vaker gekopieerd en aangepast naar de...

0

Het kabinet laat een wetsvoorstel vallen dat moest helpen zorgfraude tegen te gaan. De Eerste Kamer dreigt het voorstel af te keuren omdat het de privacy van verzekerden in de...

0

Nadat in de Verenigde Staten de populaire Netflix-reeks ‘13 Reasons Why’ in 2017 op het net verscheen, nam het aantal zelfmoorden onder jongeren met bijna een derde toe. In de...

0

Mensen lijken sneller hun angst af te leren wanneer je de hersenzenuw nervus vagus stimuleert met een apparaatje in het oor. Andreas Burger onderzocht in zijn...

0

Kleinschaligheid, diversiteit en professionele ruimte en expertise zijn de afgelopen decennia helaas niet geassocieerd met goede en goedkope zorg. En zo worden veel kleine...

0

Iedereen vindt dat het anders moet in de GGZ, maar goede ideeën zijn zeldzaam en vaak lastig te implementeren. Eén van die goede ideeën is om niet óver, maar mét cliënten te...

0

Jarenlang werd hij de meest invloedrijke man van Nederland genoemd. Alexander Rinnooy Kan, was onder andere voorzitter van de SER, lid van de Raad van Bestuur van ING en...

0

 In 2017 nam het aantal werkzame verpleegkundigen toe tot ruim 186 duizend. Alleen in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg daalde hun aantal. De werkdruk onder...

0

Gisteren zijn de examens op de middelbare scholen weer begonnen. Dat zijn spannende tijden! Spanning voelen voor een examen is gezond. Maar sommige leerlingen worstelen met zoveel...

0

Op 29 oktober 2018 heeft de staatssecretaris van VWS via een subsidieregeling € 45 miljoen beschikbaar gesteld om de informatievoorziening in de curatieve geestelijke...

0

Wzd-functionarissen die zelf geen arts zijn moeten altijd eerst een arts raadplegen voordat zij tot dwangmaatregelen besluiten. Cliënten moeten actief en op een manier die zij...

0

De overheid investeert veel belastinggeld in biotechbedrijven die dure medicijnen produceren. Er worden geen voorwaarden gesteld aan deze investeringen, zoals het binnen de perken...

0

VWS stelt het acht miljoen beschikbaar om cliëntondersteuning verder te ontwikkelen en te verbeteren. Vanaf 1 juni gaat het geld via project Koplopers Cliëntondersteuning naar 28...

0