Nieuws

Als blijk van waardering voor de enorme vrijwillige inzet in Overijssel reikt de provincie Overijssel vrijdag 30 juni in het provinciehuis van Zwolle de Overijsselse...

0

Valpreventie 20-04-2017 / 4204 Er zijn ouderen die valangst hebben maar ook mensen met bijvoorbeeld autisme die geen goede motoriek hebben. Zelf heb ik, Carla Wijermars,...

0

Zwolle Actief is een instelling, die dak- en thuislozen in Zwolle een zinvoller bestaan wil geven. Dit kan variëren van iedere dag een kopje koffie in een buurthuis tot een...

0

Een aantal gemeenten in Overijssel doet samen met zorgaanbieders een uitgebreid meerjarenonderzoek naar de inzet van informele netwerken voor mensen met een psychische beperking....

0