Melden incidenten zorg

Helaas kan het wel eens gebeuren, een ernstig ongeval, een brand, suïcide of een vorm van agressie. RIBW GO heeft maatregelen getroffen om de veiligheid van cliënten en medewerkers te waarborgen, bijvoorbeeld in geval van brand, vermissing of agressie. Meer informatie hierover is op te vragen bij je begeleider.

Ook is op elke locatie een ontruimingsplan aanwezig ingeval brand uitbreekt. De medewerkers van jouw locatie/woonvorm informeren jou hoe je het beste kunt handelen.

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Voor elke fout, ongeval of bijna ongeval, die door menselijk handelen schade toebrengt of zou kunnen toebrengen aan jou of een ander, moet een incidentmelding gedaan worden. Ben jij getuige van een incident, dan mag je dat melden. Dat kan bij je begeleider. Hij of zij weet hoe het incident dan officieel gemeld moet worden. Daar is een formulier voor.

Van incidenten wil RIBW GO  graag leren om die in de toekomst te kunnen vermijden.