'Raadpleging' Inwoners IJssel-Vecht over WVGGz

16 mei 2019

Zorgbelang Overijssel coördineert een ‘inwonersraadpleging’ over de Wet verplichte GGz (WVGGz). De twee bijeenkomsten zijn bedoeld voor leden van adviesraden sociaal domein en GGZ-clusters, voor leden van GGZ-cliëntenraden en van cliënten- en familieorganisaties. Ook ‘losse’ cliënten en naasten zijn welkom.

De eerste bijeenkomst is op donderdag 16 mei uur in het gebouw van GGD IJsselland aan de Zeven Alleetjes in Zwolle. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot  21.00 uur.

De tweede bijeenkomst is op donderdag 6 juni in bibliotheek De Stadkamer, naast het gebouw van de GGD. De middag duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur.

 

Achtergrond

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ van kracht. In de regio IJssel-Vecht werken 7 gemeenten samen in de voorbereiding: Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. De projectleiding wordt verzorgd door GGD IJsselland.

De twee bijeenkomsten worden hoorzitting genoemd omdat “cliënten, familieleden en direct belanghebbenden betrokken moeten worden” bij de voorbereiding. De lokale adviesraden hebben een adviserende taak in de besluitvorming.

Zorgbelang Overijssel haalt op de bijeenkomsten aandachtspunten op vanuit cliënt / inwonersperspectief. Daarnaast coördineert Zorgbelang een gezamenlijk advies door de adviesraden van genoemde gemeenten.

Op 16 mei gaat het gesprek over aan welke criteria ‘het verkennend onderzoek’ en het ‘horen van de cliënt’ zou moeten voldoen. Op 6 juni gaat het gesprek over de criteria waaraan ‘een crisismaatregel’ moet voldoen.

Aanmelden kan via info@zorgbelang-overijssel.nl o.v.v. van de datum, je naam en je organisatie. Meer informatie bij Gerry Vrielink: g.vrielink@zorgbelang-overijssel.nl