Uitnodiging: Verplicht, maar niet onmondig!

15 mei 2019

Verplicht, maar niet onmondig!

Meer eigen regie, betere zorg en minder dwang met de WVGGz

Een drietal informatie- & discussiebijeenkomsten over de Wet Verplichte GGz, die op 1-1-2020 van kracht wordt. 

Woensdag 15 mei, maandag 24 juni & maandag 23 september 2019 van 13.00-16.00 uur bij MIND in Amersfoort

Organisatie & contactpersonen

·                 Stichting PatiëntenVertrouwensPersoon - André de Mol a.de.mol@pvp.nl

·                 Landelijke Stichting FamilieVertrouwensPersoon - Toon Vriens  t.vriens@lsfvp.nl

·                 MIND Landelijk Platform - Lotte Frans-Kits  lotte.franskits@wijzijnmind.nl 

Data & thema's

I. Woensdag 15 mei 2019 - Wat zijn je rechten als burger, cliënt en als naaste?

Met medewerking van Arnoud Jansen - geneesheer-directeur Dimence, André de Mol - PVP, Aart van der Horst - LSFVP

II. Maandag 24 juni 2019 - Wat doet de gemeente met een melding? Word jouw stem gehoord? Welke rol kunnen naasten spelen?

III. Maandag 23 september 2019 - Kan ik verplichte zorg voorkomen met een eigen plan van aanpak? Ambulante dwang; waar gaat het over?

De bijeenkomsten duren van 13.00-16.00 uur en vinden plaats bij MIND in Amersfoort, Stationsplein 125

Toegang

De bijeenkomsten zijn kosteloos toegankelijk voor cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen, geïnteresseerde en belanghebbende burgers in het algemeen.

Klik hier voor Meer info en aanmelden