Bijeenkomst Focusthema Centrale Cliëntenraad in Nijverdal

11 dec 2018

De Centrale Clientenraad (CCR) heeft vier thema’s gekozen om te bespreken in 2018. Die thema’s staan hieronder vermeld. De Partnerberaden en de Overlegtafels kunnen die thema’s aan de orde stellen in hun overleggen. Dit ter inspiratie; het is beslist geen verplichting! Het resultaat van de discussies kan ieder toesturen aan centraleclientenraad@ribwgo.nl

De CCR vat het resultaat samen en zal daar bekendheid aan geven via het Clientenportaal. Als er aanleiding toe is, gaat de CCR daarover in gesprek met de Raad van Bestuur.

De CCR organiseert zelf in 4 bijeenkomsten een goed gesprek rond de focusthema’s op onderstaande data. Alle bijeenkomsten zijn Gebouw Het Centrum in Nijverdal. Ze beginnen om 18.00 uur met een broodje met soep en duren tot 20.00 uur. Iedereen kan deelnemen aan het gesprek, dús niet alleen cliënten en medewerkers uit de Partnerberaden. Reiskosten worden vergoed. Aanmelding is niet nodig.

4

Welke innovatieve ideeën heb jij om de begeleiding van cliënten te verbeteren?Is het woord ‘cliënt’ nog wel geschikt om te gebruiken in deze tijd

winterdinsdag 12 decembereind december