WRAP: Wellness Recovery Action Plan

De cursus Wellness Recovery Action Plan (WRAP) ondersteunt herstel en eigen regie in het leven van iemand met of zonder psychische of psychiatrische aandoening. Je werkt aan een gereedschapskoffer om je beter te voelen met actieplannen. Bij de ontwikkeling van de cursus is onderzocht wat helpt.

Je krijgt een cursusmap die de leidraad vormt voor de cursus. De belangrijkste vraag waar de cursus zich op richt is: "Wat heb ik wanneer nodig om me goed te voelen en wanneer kan ik dit inzetten?"

Sleutelbegrippen zijn:

  • hoop
  • persoonlijke verantwoordelijkheid
  • eigen ontwikkeling
  • opkomen voor jezelf
  • steun

Je maakt je eigen plan, los van de hulpverlening. Je vult je actieplannen aan met passend 'gereedschap' voor dagelijks onderhoud, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisis en de periode na de crisis.

Onderzoek heeft aangetoond dat WRAP daadwerkelijk bijdraagt aan herstel. Deelnemers hebben minder last van symptomen, meer hoop en een hogere kwaliteit van leven. Ook blijken deelnemers beter voor zichzelf op te komen en hoeven minder beroep te doen op zorg.


Cursus WRAP Zwolle

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten. Zodra er voldoende deelnemers zijn, zullen de cursusdata in overleg worden vastgesteld.

Cursus WRAP - open inschrijving

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten. Zodra er voldoende deelnemers zijn, zullen de cursusdata in overleg worden vastgesteld.